สนใจโฆษณาผ่าน Bandhit.com ติดต่อ sale@bandhit.com
 
Home.

ชื่อหนังสือ : คู่มือการใช้งาน Protel DXP [Altium Designer] 
ผู้เขียน : อ.บัณฑิต จามรภูติ

ราคา :  220 บาท
กำหนดการ : วางจำหน่ายแล้วที่ร้านซีเอ็ดฯ. ทั่วประเทศ    
รูปเล่ม : กระดาษปอนด์ 368 หน้า
 
รายละเอียด :

Protel DXP เป็นซอฟท์แวร์ที่ใช้ออกแบบวงจรดิจิตอล และอนาล็อก สามารถจะวิเคราะห์-จำลอง(Simulation) การทำงานของวงจร การจำลองสัญญาณทางไฟฟ้า การสร้างตัวอุปกรณ์ด้วย Schematic Library Editor การสร้างวงจรจาก Sheet Symbol การออกแบบแผ่น PCB ฯลฯ โดยได้รวมการทำงานทั้งหมดไว้ในโปรแกรมชุดเดียว ใช้โปรแกรม ERC(Electrical Rules Check) ตรวจสอบวงจรไฟฟ้าหรืออีเล็กทรอนิกส์ ที่สร้างไว้ว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างหรือไม่? เช่น ไม่ได้ต่อสัญญาณอินพุต-เอาต์พุต หรือ สัญญาณเกิดการลัดวงจร เป็นเหตุให้วงจรไม่ทำงาน

PCB Editor มีความสามารถในการทำงานสูง โดยเฉพาะคุณสมบัติการทำ Auto Routing ซึ่งมีความฉลาดในการเดินเส้นลายวงจรแบบ Shape Base Routing และ Push and shove และสามารถจะสร้างกฎในการออกแบบเช่น กฎในการเดินเส้นลายวงจร (Routing) กฎการวางตัว อุปกรณ์ (Placement) การสร้างไฟล์สำหรับผู้ผลิต (Gerber ,NC Drill ,ODB++ ) การทำ Negative Film Printing การออกแบบวงจร FPGA

  การใช้งาน Altium Designer จะคล้าย ๆ กับ Protel DXP  ต่างกันที่มีการเพิ่มลูกเล่น และความสามารถบางอย่างเข้าไปเท่านั้น

เนื้อหา..ในเล่ม

 • บทที่ 1 Protel DXP Schematic
 • บทที่ 2 การออกแบบวงจรด้วย Schematic
 • บทที่ 3 การตรวจสอบวงจร
 • บทที่ 4 Schematic Library Editor
 • บทที่ 5 การสร้างวงจ Sheet Symbol
 • บทที่ 6 การออกแบบด้วย PCB Editor 1.  
 • บทที่ 7 การออกแบบด้วย PCB Editor 2.  
 • บทที่ 8 กฏการออกแบบและการเดินเส้น Track
 • บทที่ 9 การสร้างไฟล์สำหรับการผลิต   
 • บทที่ 10 การออกแบบวงจร FPGA
 • บทที่ 11 Altium Designer  

* แสดงผลดีที่สุดเมือใช้ Internet Explorer 4.0 Thai แสดงผลที่ 800 คูณ 600 จุด..