สนใจโฆษณาผ่าน Bandhit.com ติดต่อ sales@bandhit.com
 
Home.

ชื่อหนังสือ : คู่มือการใช้งาน Protel 99 
ผู้เขียน : อ.บัณฑิต จามรภูติ

ราคา :  195 บาท
กำหนดการ : วางจำหน่าย ติดอันดับขายดี  พิมพ์ครั้งที่ 5
รูปเล่ม : กระดาษปอนด์ 
 
รายละเอียด : การออกแบบวงจรเพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบในเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น วิทยุ พัดลม สเตริโอ โทรทัศน์ วีดีโอ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น เมนบอร์ด การ์ดแสดงผล ต้องใช้โปรแกรมด้าน CAD/CAM ที่มีประสิทธิภาพ Protel 99 เป็นซอฟท์แวร์ที่ใช้ออกแบบวงจรอนาล็อก และดิจิตอล สามารถจำลอง (Simulation) การทำงานของงจรได้ การจำลองสัญญาณทางไฟฟ้า การออกแบบแผ่นปริ๊น (PCB) ฯลฯ โดยได้รวมการทำงานทั้งหมดเอาไว้ในโปรแกรมชุดเดียว สามารถจะแบ่งหน้าที่การทำงานออกเป็นโปรแกรมย่อยดังนี้
- Protel Schematic เป็นโปรแกรมออกแบบวงจรทางไฟฟ้า - อีเล็กทรอนิกส์ สามารถจะออกแบบวงจรอนาล็อก และดิจิตอลได้อย่างดี มีตัวอุปกรณ์มาตรฐานอยู่ในไลบลารี่จำนวนมาก นอกจากนี้ยังสามารถจะสร้างตัวอุปกรณ์ขึ้นใช้เองได้
- PCB Layout เป็นโปรแกรมอกแบบแผ่นวงจร PCB มีความสามารถในการทำงานสูง โดยเฉพาะการเดินเส้นอัตโนมัติ จะเดินเส้นลายวงจรแบบ Shape Base Routing คือจะพิจารณาตัวอุปกรณ์ที่อยู่รอบข้างด้วย การสร้างกฎในการออกแบบเพื่อให้ชิ้นงานมีความถูกต้องสูง
- Sumulation เป็นโปรแกรมในการจำลองการทำงานของวงจรว่าทำงานถูกต้องหรือไม่โดยใช้โปรแกรม Spice 3f5 จำลองการทำงานแบบอนาล็อก และใช้โปรแกรม SimCode จำลองการทำงานแบบดิจิตอล
- PLD Design เป็นโปรแกรมที่จะใช้ออกแบบพวก PLD (Programmable Logic Design) เช่น อุปกรณ์ PAL, GAL, MACH

เนื้อหา..ในเล่ม

  • บทที่ 1 Protel Schematic
  • บทที่ 2 การออกแบบวงจรด้วย Schematic
  • บทที่ 3 การตรวจสอบวงจร
  • บทที่ 4 Protel PCB Layout
  • บทที่ 5 การจัดการตัวอุปกรณ์บน PCB
  • บทที่ 6 กฎการออกแบบและการเดินเส้นแทร็ก
  • บทที่ 7 Protel Advanced Schematic
  • บทที่ 8 Protel PCB Design

* แสดงผลดีที่สุดเมือใช้ Internet Explorer 4.0 Thai แสดงผลที่ 800 คูณ 600 จุด..