เทคนิค - คอมพิวเตอร์
การจดโดเมนเนม

      สำหรับผู้ที่ต้องการจด domain name ไม่ว่าจะเป็น .com, .net และ .org
จะต้องจดกับ InterNIC ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท NetWork Solutions Inc. (http://www.networksolution.com)
บริษัท NetWork Solution Inc. ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้บริการด้านจด domain name
ตั้งแต่ปี 1993 จนถึงปัจจุบัน มี domain name ที่จดทะเบียนไปแล้ว ไม่ต่ำกว่า 4 ล้านชื่อ แต่ปัจจุบัน
(22/04/99) บริษัท Network Solution Inc. ได้หมดสัมปทานกับรัฐบาลแล้ว และ domain name ทั้งหมด
จะถูกโอนไปให้บริษัทที่ได้รับสัมปทานใหม่ต่อไป

      Internet Corporation for Assgined Names and Numners, (ICNN) คือองค์การที่ไม่แสวงหาผลกำไรมีหน้าที่
สรรหาบริษัทใหม่ที่จะให้บริการในการจด domain name ซึ่งตอนนี้มีอยู่ 5 บริษัทด้วยกันที่เสนอตัวเข้ามาคือ
1. America Online
2. CORE (Internet Council of Registrars)
3. France Telecom
4. Melbourne IT
5. register.com

      ซึ่งตอนนี้ 5 บริษัทนี้จะอยู่ในช่วง test-bed อยู่ ไปจนถึงเดือนตุลาคม 1999, ICNN จะเป็นองค์กรที่รับรอง
และประกาศว่าบริษัทใดจะได้รับสัมปทานต่อไป

      สำหรับในช่วงนี้ผู้ที่ต้องการจด domain name .com, .net, .org ยังสามารถจดได้ที่ Network Solution Inc.
เหมือนเดิม
ที่มา: CUSTOMIX

การดาวโหลด Dirvers สำหรับ อุปกรณ์ที่ติตั้งบน Windows

สามารถดาวโหลดได้จาก เวบไซต์ http://www.windrivers.com