The Book Chest เรามีหนังสือให้คุณเลือกมากที่สุด.
สนใจโฆษณาผ่าน Bandhit.com ติดต่อ salesman@bandhit.com
 
Home.

ชื่อหนังสือ : การใช้งานฐานข้อมูล Access 97 และ Visual FoxPro 5
ผู้เขียน : อ.บัณฑิต จามรภูติ
ราคา :  บาท
กำหนดการ : วางจำหน่วยแล้ว
รูปเล่ม : กระดาษปอนด์ 
 
รายละเอียด :

ระบบฐานข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญของคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เครื่อง เมนเฟรมมินิ เซิรฟ์เวอร์จนถึง ไมโคร คอมพิว เตอร ์ จะมีระบบฐาน ข้อมูลที ่ ใช้งานบนเครื่องของตน ปัจจุบันและในอนาคต นี้ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นทุกที เพื่อช่วยจัดการงานที่ซับซ้อนและจำเจให้เรียบร้อยกว่า ระบบฐานข้อมูลบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ก็มีการพัฒนาประสิทธิภาพให้สูงขึ้น Microsoft Access 97 เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยมใช้งานกันมากเนื่องจากเป็น RDBMS (Relational DBMS ) หรือฐานาข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการทำงานมาก มีการพัฒนาให้เชื่อต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ตได้เป็นอย่างดี สามารถเชื่อต่อกับฐานข้อมูลอื่น ผ่าน ODBC ตลอดจนเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server สำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นฐานข้อมูลในระดับกลาง Visual FoxPro เป็นทางเลือกที่ดีมากทางหนึ่ง เนื่องจาก Visual FoxPro เป็นเครื่องมือในการพัฒนา แอพพลิชั่น ด้วยฐานข้อมูลที่มีความเป็นภาษา X Base และยังเพิ่มความเป็น อ๊อบเจ็ตต์ไอเรียนต์ (OOP) เข้าไปอีกด้วย นอกจากคำสั่งของ FoxPro ยังสามารถจะใช้คำสั่ง ภาษา SQL ในการทำงานได้อย่างดี สนับสนุนระบบฐานข้อมูล ไคลเอ็นต์ / เซิร์ฟเวอร์ เต็มที่

            หนังสือเล่มนี้เขียนจากประสบการณ์ในการออกแบบ ระบบฐานข้อมูลที่ใช้งานจริงเหมาะสำหรับ โปรแกรมเมอร์ พนักนักงานคอมพิวเตอร์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเรื่องฐานข้อมูล จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะมีประโยชน์แก่ท่านไม่มากก็น้อย

เนื้อหา..ในเล่ม
แบ่งออกเป็น 2 ภาค ดังนี้..

ภาคที่ 1 Access 97

 • บทที่ 1 การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Access 97

 • บทที่ 2 การออกแบบฐานข้อมูลบน Access 97

 • บทที่ 3 การสร้างฐานข้อมูลและตาราง

 • บทที่ 4 การขจัดการข้อมูลบน Datasheet

 • บทที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างตารางและกฏการตรวจสอบ

 • บทที่ 6 การสร้างและออกแบบฟอร์ม

 • บทที่ 7 การสร้างรายงาน

 • บทที่ 8 การคิวรีข้อมูล

 • บทที่ 9 การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

 • บทที่ 10 การแชร์ข้อมูลร่วมกับแอพพลิคชั่น

 • บทที่ 11 การสร้างมาโคร

 • บทที่ 12 การเชื่อมต่อกับ SQL Server

ภาคที่ 2 Visual Foxpro

 • บทที่ 1 การติดตั้งโปรแกม Microsoft Visual FoxPro
 • บทที่ 2 การออกแบบฐานข้อมูล
   การออกแบบโครงสร้างของตาราง , โครงสร้างของตาราง Customer01 , C_product , Allproducts  ,   ประเภทของข้อมูล , การสร้างโครงสร้าง , การสร้างฐานข้อมูล  , การสร้างตารางด้วย Table Designer ,  การกำหนดชื่อให้คำบรรยายฟิลด์ , การป้อนข้อมูลให้ตาราง , การสร้างตารางด้วยคำสั่งของ VFP  การป้อนข้อมูลด้วยคำสั่ง Append , การสร้างตารางด้วย Wizard , การนำข้อมูลเข้าจากตารางอื่น ๆ
 • บทที่ 3 การใช้คำสั่งของ FoxPro
   การเรียกใช้งานฐานข้อมูลด้วยคำสั่ง USE , การเรียกดูข้อมูลด้วยคำสั่ง Browse , การเรียกดูข้อมูลเพียงบางฟิลด์ , การยึดฟิลด์ข้อมูลด้วยคำสั่ง Freeze , การเรียกดูข้อมูลแบบมีเงื่อนไข , การเรียกดูข้อมูลด้วย เมนู , การใช้คำสั่ง Locate , การป้อนข้อมูลด้วยคำสั่ง Append , การแก้ไขโครงสร้างของตาราง , การใช้ คำสั่ง Replace , การใช้เมนูคำสั่ง Replace , คำสั่งในการคำนวณ
 • บทที่ 4 ดัชนีและความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

  การสร้างดัชนี , การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตาราง , ความน่าเชื่อถือในการอ้างอิงข้อมูล , การสร้าง กฎห้ามลบ , การสร้างกฎความถูกต้อง , การสร้างดัชนีหลักให้ตารางอื่น

 • บทที่ 5 ภาษา SQL บน FoxPro

  การสร้างตารางด้วยคำสั่ง Create , การป้อนข้อมูลด้วยคำสั่ง Insert , การเรียกดูข้อมูลด้วยคำสั่ง Select   การเรียกดูข้อมูลแบบมีเงื่อนไข , การเรียกดูข้อมูลจากหลาย ๆ ตาราง , รูปแบบในการ Join , การแก้ไข   โครงสร้างตารางด้วยคำสั่ง Alter , การปรับปรุงข้อมูลด้วยคำสั่ง Update , การสร้างวิวข้อมูลด้วยคำสั่ง  View , สำรวจวิวด้วย View Designer , การลงข้อมูลด้วยคำสั่ง Delete , การเรียกเรคอร์ที่ถูกลบคืนมา , การลบ แบบถาวรด้วยคำสั่ง Pack , การลบตาราง วิว ด้วยคำสั่ง Drop

 • บทที่ 6 การสร้างและออกแบบฟอร์ม
 • บทที่ 7 ระบบฐานข้อมูลไคลเอ็นต์ / เซิร์ฟเวอร์ กับ FoxPro
 • บทที่ 8 การล็อคข้อมูล และ การทำทรานส์แอ็คชั่น
 • บทที่ 9 การใช้งาน Class  ของ VFP
 • บทที่ 10 การสร้างเมนูและเครื่องมือ
 • บทที่ 11 การออกแบบเลเบล

* แสดงผลดีที่สุดเมือใช้ Internet Explorer 4.0 Thai แสดงผลที่ 800 คูณ 600 จุด..