The Book Chest เรามีหนังสือให้คุณเลือกมากที่สุด.
สนใจโฆษณาผ่าน Bandhit.com ติดต่อ sales@bandhit.com
 
Home.

ชื่อหนังสือ : ฐานข้อมูล Access 2000 
ผู้เขียน :
อ.บัณฑิต จามรภูติ
ราคา :  250 บาท
กำหนดการ : วางจำหน่ายแล้ว ติดอันดับขายดี
รูปเล่ม : กระดาษปอนด์ 
 
รายละเอียด : ในช่วง 10 ปีที่ผ่านนี้ ระบบจัดเก็บข้อมูลต่างๆได้พัฒนาจากการเก็บในแฟ้มเอกสาร และ ตู้เอกสาร มาเก็บลงเครื่องคอมพิวเตอร์ การจะเรียกดู ปรับปรุง แก้ไข ก็สะดวกรวดเร็วกว่าเดิม แล้วถ้าในองค์กรมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วทุกภาคของประเทศ การค้นหาข้อมูล จะรวดเร็วภายในพริบตา ปัจจุบันฐานข้อมูลได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแล้ว ไม่ว่า คุณจะไปทำบัตรประชาชน บัตรเครดิต ใบขับขี่รถยนต์ พาส สปอร์ต ฯลฯ  ข้อมูลพื้นฐานของคุณ จะถูกตรวจสอบจากกองทะเบียนอย่างละเอียด  ภายในบริษัท หรือสถาบันการศึกษาต่างก็มีการ นำคอมพิวเตอร์มาช่วยจัดการงานฐานข้อมูลกันมากขึ้น  
Access 2000 เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง  เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์( Relational DBMS )ที่มีผู้ใช้งานมากและสนับสนุนระบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์  ทำให้สามารถจะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล SQL Server ได้อย่างไม่มีปัญหา ส่วน ทางด้านอินเตอร์เน็ตก็เพิ่มคุณสมบัติของเพจ ( Data Access Page ) ในการดึงข้อมูลมาแสดงบน เบราเซอร์ และลูกเล่นในการทำงานอีกมากมาย
หนังสือเล่มนี้ได้เขียนจากประสบการณ์ในการออกแบบระบบฐานข้อมูลที่ใช้งานจริง จะเหมาะสำหรับโปรแกรมเมอร์  พนักงานคอมพิวเตอร์  นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเรื่องฐานข้อมูล จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะมีประโยชน์แก่ท่านไม่มากก็น้อย

เนื้อหา..ในเล่ม

 • บทที่ 1 การติดตั้ง Microsoft Access 2000
 • บทที่ 2 การออกแบบฐานข้อมูล Access 2000
 • บทที่ 3 การสร้างฐานข้อมูลเพื่อใช้งาน
 • บทที่ 4 การป้อนข้อมูลบน Datasheet
 • บทที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง และกฏการตรวจสอบ
 • บทที่ 6 การจัดการกับข้อมูลบน Datasheet
 • บทที่ 7 การคิวรีข้อมูล
 • บทที่ 8 การสร้างและออกแบบฟอร์ม
 • บทที่ 9 การสร้างรายงาน
 • บทที่ 10 การแชร์ข้อมูลร่วมกับ Office Application
 • บทที่ 11 ฐานข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
 • บทที่ 12 การเชื่อมต่อกับ Microsoft SQL Server
 • บทที่ 13 การสร้างมาโคร

* แสดงผลดีที่สุดเมือใช้ Internet Explorer 4.0 Thai แสดงผลที่ 800 คูณ 600 จุด..